Međunarodna suradnja

Knjižnica

Studenti Fakulteta imaju slobodan pristup literaturi, znanstvenim i stručnim časopisima u knjižnici Fakulteta i u sveučilišnoj knjižnici. U knjižnici studenti također mogu kupiti skripte, knjige i ostala izdanja izložena na fakultetu, kao i koristiti usluge fotokopiranja.

Studentski projekti

FSRacingTeam

Studentski zborSveučilište u Mostaru
Fakultet strojarstva, računarstva i elektrotehnike
Matice hrvatske bb, 88000, Mostar
Bosna i Hercegovina


| e-mail: office@fsre.sum.ba
| Tel.: +387 (36) 337-001
| Faks: +387 (36) 337-012
| Facebook stranica