Postani student FSRE-a

1.

Prijava za razredbeni postupak


Uvjeti upisa na fakultet su:

 1. završena srednja četverogodišnja škola

Predbilježbu za upis na Fakultet strojarstva računarstva i elektrotehnike možete izvršiti prijavom preko online obrasca (predbilježba ne obavezuje studenata na prijavu).


Potpisanu i otiskanu prijavu za razredbeni postupak pristupnici predaju u studentskoj referadi i prilažu potrebne dokumente:


 1. izvadak iz matične knjige rođenih;
 2. potvrda o prebivalištu ili boravištu;
 3. svjedodžbu o završnom ispitu (maturi) i svjedodžbe svih razreda srednje škole u četverogodišnjem trajanju*;
 4. uplatnicu na ime troškova razredbenog postupka u iznosu od 50 KM. Troškovi se uplaćuju na žiro račun fakulteta broj: 3381302271326593.

Prijave za upis primaju se: za 1. (srpanjski) razredbeni rok i za 2. (rujanski) razredbeni rok.

Studentska referada fakulteta radi svaki dan u vremenu od 08.00 do 15.00 sati.


Pristupnici koji su srednju školu završili u inozemstvu trebaju priložiti i rješenje o istovrsnosti svjedodžbe.

Pristupnici koji su tijekom srednjoškolskog obrazovanja osvojili neku od nagrada na natjecanjima iz matematike i fizike upisuju se bez razredbenog postupka na studij strojarstva, računarstva ili elektrotehnike.


2.

Upiši se

Najbolje rangirani studenti u prvu godinu upisuju se u statusu redovitih studenata za koje sredstva osiguravaju nadležna županijska ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i športa, a ostali studenti sami snose troškove studiranja.


Prilikom upisa potrebni su slijedeći dokumenti:

 1. uplatnica za upisninu i indeks
 2. uplatnica za studentski zbor
 3. indeks
 4. upisni materijal
 5. dvije fotografije

Kako doći do nas:

Upisi u više godine

Prema odluci Znanstveno-nastavnog vijeća Fakulteta strojarstva računarstva i elektrotehnike br: 06-01-666/18 uvjeti upisa u više godine studija za studente preddiplomskog studija su:
 1. Za upis u 2.(drugu) nastavnu godinu studija student mora ostvariti najmanje 42 ECTS boda iz 1. (prve) godine studija,
 2. Za upis u 3.(trecu) nastavnu godinu studija student mora ostvariti 60 ECTS bodova iz 1.(prve) godine studija i najmanje 42 ECTS boda iz 2.(druge) godine studija.
Prema odluci Znanstveno-nastavnog vijeća Fakulteta strojarstva računarstva i elektrotehnike br: 06-01-665/18 uvjeti upisa u višu godinu studija za studente diplomskog studija su:
 1. pri upisu druge godine studija student treba ostvariti 42 ECTS bodova iz prve godine studija.


Sveučilište u Mostaru
Fakultet strojarstva, računarstva i elektrotehnike
Matice hrvatske bb, 88000, Mostar
Bosna i Hercegovina


| e-mail: office@fsre.sum.ba
| Tel.: +387 (36) 337-001
| Faks: +387 (36) 337-012
| Facebook stranica