Strojarstvo

Strojarstvo je orijentirano stvaranju novih vrijednosti i po tome je jedno od rijetkih područja koja omogućuju funkcioniranje i razvitak svake zajednice. Danas je napredak u tehnici isključivo rezultat znanstveno istraživačkog rada i razvoja, a ne vještog domišljanja novih rješenja.

Preddiplomski studij

3
godine
6
semestara
180
ECTS

Opis studija:

Preddiplomski studij strojarstva traje šest semestara, tijekom kojeg studenti mogu ostvariti 180 ECTS bodova. Prva četiri semestra su zajednička za sve smjerove studija strojarstva. U petom semestru student, prema vlastitim sklonostima bira jedan od sljedećih smjerova:

 1. Proizvodno inženjerstvo
 2. Dizajn konstrukcija
 3. Industrijsko inženjerstvo i menadžment
 4. Mehatronika
 5. Sigurnost i zaštita na radu
Vrsta studija:
Sveučilišni preddiplomski studij strojarstva
Naziv:
Sveučilišni preddiplomski studij strojarstva
Stručni naziv:
Prvostupnik strojarstva
Plan i program:
Preuzimanje

Diplomski studij

2
godine
4
semestara
120
ECTS

Opis studija:

Diplomski studij strojarstva traje četiri semestara. Tijekom studija studenti mogu ostvariti 120 ECTS bodova. Smjerovi diplomskog studija su istovjetni smjerovima preddiplomskog studija i zapravo predstavljaju usavršavanje u određenom području i pripremu za stjecanje doktorata tehničkih znanosti na poslijediplomskom znanstvenom studiju. Pri upisu studija student se odlučuje za jedan od sljedećih smjerova:

 1. Konstruiranje i razvoj proizvoda
 2. Proizvodno inženjerstvo
 3. Industrijsko inženjerstvo i menadžment
 4. Mehatronika
 5. Sigurnost i zaštita na radu
Vrsta studija:
Sveučilišni diplomski studij strojarstva
Naziv:
Sveučilišni diplomski studij strojarstva
Stručni naziv:
Magistar strojarstva
Plan i program:
Preuzimanje

Poslijediplomski studij

3
godine
6
semestara
180
ECTS

Opis studija:

Poslijediplomski doktorski studij zastupljen je u pet smjerova:

 1. Strojarske tehnologije
 2. Konstruiranje i razvoj proizvoda
 3. Industrijsko inženjerstvo i menadžment
 4. Mehatronika
 5. Procesno energetski smjer
Vrsta studija:
Poslijediplomski doktorski studij strojarstva
Naziv:
Poslijediplomski doktorski studij strojarstva
Stručni naziv:
Doktor znanosti
Plan i program:
Preuzimanje

Računarstvo

Studij računarstva (preddiplomski i diplomski) ima za cilj obrazovanje stručnjaka sposobnih prilagođavanju stalnim promjenama u području računarstva i svim područjima tehnike. Obrazovanje obuhvaća davanje potrebnih osnova iz područja računarstva i tehnike općenito. Cilj studija je razvijanje sposobnosti projektiranja, primjene i korištenja računalnih znanosti i informacijskih tehnologija s posebnim naglaskom na primjenu u području tehnike.

Preddiplomski studij

3
godine
6
semestara
180
ECTS

Opis studija:

Preddiplomski studij računarstva traje šest semestara, tijekom kojih studenti mogu ostvariti 180 ECTS bodova. Završetkom preddiplomskog studija računarstva stječu se temeljna teorijska znanja i praktična stručna znanja iz područja računarstva uz sposobnost usvajanja novih znanja i tehnologija. Stječe se sposobnost dizajniranja, implementacije i održavanja srednje složenih računalnih sustava koji uključuju integraciju softverskih i hardverskih rješenja. Završetkom studija ostvaruju se i pretpostavke za nastavak studija u okviru diplomskog studija kojim se formira cjelovito obrazovan stručnjak sposoban za rješavanje najsloženijih inženjerskih zadataka i sudjelovanje u znanstvenoistraživačkom radu.

Vrsta studija:
Sveučilišni preddiplomski studij računarstva
Naziv:
Studij računarstva
Stručni naziv:
Prvostupnik računarstva
Plan i program:
Preuzimanje

Diplomski studij

2
godine
4
semestara
120
ECTS

Opis studija:

Diplomski studij računarstva traje četiri semestara, tijekom kojeg studenti mogu ostvariti 120 ECTS bodova. Pri upisu diplomskog studija student se odlučuje za jedan od sljedećih usmjerenja:

 1. Programsko inženjerstvo i informacijski sustavi
 2. Računalni sustavi i mreže

Usmjerenja diplomskog studija računarstva predstavljaju orijentaciju prema određenom području računarstva. Završetkom diplomskog studija računarstva stječe se osposobljenost za dizajn, implementaciju i održavanje složenih računalnih sustava koji uključuju integraciju softverskih i hardverskih rješenja i formira se cjelovito obrazovan stručnjak sposoban za rješavanje najsloženijih inženjerskih zadataka te za sudjelovanje u znanstveno istraživačkom radu.

Vrsta studija:
Sveučilišni diplomski studij računarstva
Naziv:
Studij računarstva
Stručni naziv:
Magistar računarstva
Plan i program:
Preuzimanje

Poslijediplomski studij

3
godine
6
semestara
180
ECTS

Opis studija:

Poslijediplomski doktorski studij računarstva usko je povezan sa suvremenim znanstvenim spoznajama u znanstvenom području tehničkih znanosti, znanstveno polje računarstvo, znanstvenim granama: informacijski sustavi, obrada informacija, umjetna inteligencija, programsko inženjerstvo i arhitektura računalnih sustava.

Vrsta studija:
Poslijediplomski doktorski studij
Naziv:
Poslijediplomski doktorski studij računarstva
Stručni naziv:
Doktor znanosti (dr. sc.) znanstvenog područja tehničke znanosti
Plan i program:
Preuzimanje

Elektrotehnika

Na preddiplomskom studiju i diplomskom studiju elektrotehnike studenti se osposobljavaju za rad u različitim područjima elektrotehničkog inženjerstva koje s razvojem informatičkih tehnologija postaje najzanimljivija (i najprofitabilnija) brzorastuća oblast. Završetkom studija studenti su osposobljeni za održavanje, implementaciju i projektiranje srednje složenih naprava, uređaja i sustav iz elektrotehničkog inženjerstva koji uključuju integraciju softverskih, hardverskih i procesnih rješenja zajedno s osposobljenosti za izradom, održavanjem tehničke dokumentacije i odgovarajućih formi inženjerskog izvješćivanja. Primjena suvremenih informatičkih alata uz obvezno poznavanje minimalno jednog stranog jezika su postulati studiranja na studiju elektrotehnike koji su temeljem nastavka obrazovanja inženjera i mogućnosti integriranja u europsko društvo znanja.

Preddiplomski studij

3
godine
6
semestara
180
ECTS

Opis studija:

Preddiplomski studij elektrotehnike ima za cilj obrazovanje stručnjaka sposobnih za razvitak gospodarskih djelatnosti temeljenih na elektrotehnici koji će biti u stanju prilagoditi se stalnim promjenama u području elektrotehnike. Obrazovanje obuhvaća izgradnju potrebnih osnova iz područja elektrotehnike i tehnike općenito. Cilj studija je razvijanje sposobnosti primjene i korištenja elektrotehničkih tehnologija s posebnom primjenom na proces održavanja elektrotehničke opreme u širokom spektru primjene od procesne automatizacije do elektroenergetskih postrojenja. Osim toga, studenti se pripremaju za daljnje usavršavanje u struci i znanosti i omogućuje im se upis na sveučilišne diplomske studije za stjecanje zvanja magistra elektrotehnike. Područje elektrotehnike široko je i interdisciplinarno tako da praktički nema ljudske djelatnosti u koju nije prodrlo i značajno pridonijelo njegovom razvoju. Jedna od značajki elektrotehnike jest izuzetno brz razvitak. Potrebe razvijenog društva za električnom energijom neprekidno rastu što uvjetuje stalni razvoj uređaja za pretvorbu energije te pronalaženje novih i ekološki prihvatljivih izvora uz poboljšanje sustava za raspodjelu električne energije. Kontinuiran i brz razvoj kao i neprestano unapređenje novim saznanjima i dostignućima nužno traži i odgovarajući proces naobrazbe. Osnovni preduvjet bržeg razvoja- te držanja koraka s razvijenim svijetom upravo su kvalitetno obrazovani inženjeri.Predloženi preddiplomski studij elektrotehnike na FSR-u ima za cilj obrazovanje kadrova na području elektrotehnike za potrebe gospodarstva te državnih i drugih javnih institucija. Osnivanjem studija elektrotehnike upotpunilo bi se Sveučilište u Mostaru s baznim studijem koji nedostaje u ponudi.

Vrsta studija:
Sveučilišni preddiplomski studij elektrotehnike
Naziv:
Studij elektrotehnike
Stručni naziv:
Prvostupnik elektrotehnike
Plan i program:
Preuzimanje

Diplomski studij

2
godine
4
semestara
120
ECTS

Opis studija:

Diplomski studij elektrotehnike traje četiri semestara, tijekom kojeg studenti mogu ostvariti 120 ECTS bodova. Pri upisu diplomskog studija student se odlučuje za jedan od sljedećih smjerova:

 1. 1. Sustavi upravljanja i automatizacija
 2. 2. Elektroenergetika

Sveučilišni diplomski studij elektrotehnike osposobljava studente za rad na razvoju i automatizaciji postrojenja i procesa, identifikaciji procesa, dizajniranju i sintezi sustava upravljanja, proizvodnji i distribuciji električne energije, razvoju elektroenergetskih mreža, održavanju strojeva, uređaja i postrojenja te druge tehničke opreme, utjecaju na okoliš i održivi razvoj.

Vrsta studija:
Sveučilišni diplomski studij elektrotehnike
Naziv:
Studij elektrotehnike
Stručni naziv:
Magistar elektrotehnike
Plan i program:
Preuzimanje

Sveučilište u Mostaru
Fakultet strojarstva, računarstva i elektrotehnike
Matice hrvatske bb, 88000, Mostar
Bosna i Hercegovina


| e-mail: office@fsre.sum.ba
| Tel.: +387 (36) 337-001
| Faks: +387 (36) 337-012
| Facebook stranica