Sveučilište u Mostaru dobilo prve magistre elektrotehnike


U srijedu, 14.07.2021. godine održane su prve obrane diplomskih radova na diplomskom studiju elektrotehnike. Na Fakultetu strojarstva, računarstva i elektrotehnike svoje diplomske radove obranili su studenti Marko Blažević i Marin Majstorović te postali prvi magistri elektrotehnike na Sveučilištu u Mostaru.

Prije 5 godina Sveučilište u Mostaru pokrenulo je studij elektrotehnike koji provodi Fakultet strojarstva, računarstva i elektrotehnike. Studij je organiziran u suradnji s Fakultetom elektrotehnike i računarstva iz Zagreba (FER), Fakultetom elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija iz Osijeka (FERIT) i Fakultetom elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje iz Splita (FESB), čiji profesori sudjeluju u izvedbi nastavnog procesa.

Studij se također izvodi i u suradnji s poduzećima iz BiH – Elektroprivreda HZHB, Elektroprijenos i HT Mostar, koji osim kadrovske potpore, studij upotpunjuju s aktualnim izazovima u gospodarstvu.

Studij je organiziran prema Bolonjskom procesu u 2 ciklusa – preddiplomski studij u trajanju od 3 godine i diplomski studij u trajanju od 2 godine.

Studenti prve generacije koji su preddiplomski studij upisali 2016. godine, a diplomski studij 2019. godine, ove godine okončavaju diplomski studij.

Iskrene čestitke prvim magistrima elektrotehnike sa željom da na tržištu rada postignu jednak uspjeh kao i tijekom studiranja.
STUDENTSKI PROJEKTI

FSRacingTeam

Sveučilište u Mostaru
Fakultet strojarstva, računarstva i elektrotehnike
Matice hrvatske bb, 88000, Mostar
Bosna i Hercegovina


| e-mail: office@fsre.sum.ba
| Tel.: +387 (36) 337-001
| Faks: +387 (36) 337-012
| Facebook stranica