Sveučilište u Ghentu, studentska mobilnost


Otvoren je natječaj Sveučilišta u Ghentu (Faculty of Engineering Technology) za studente Master i PhD programa, u trajanju od pet mjeseci.

Rok za podnošenje prijava za zimski semestar akademske godine 2019-2020 je 22.02.2019. godine.

Zainteresirani studenti trebaju na mail: rektorat-ms@sum.ba poslati sljedeću dokumentaciju:

1.     Prijavni obrazac

2.     CV

3.     Motivacijsko pismo

4.     Potvrdu o znanju engleskog jezika B2

5.     Prijepis ocjena, na hrvatskom i engleskom, s matičnog Fakulteta

 

Preporuka studentima da pogledaju na stranici Fakulteta u Ghentu mogu li pronaći adekvatne kolegije, koji su kompatibilni s kolegijima na matičnom Fakultetu i koji bi se mogli verificirati kao takvi. Kompatibilnost kolegija provjeriti s prodekanima I s koordinatorom za međunarodnu suradnju na matičnom Fakultetu.

Ovdje se može pogledati tablica kriterija.
STUDENTSKI PROJEKTI

FSRacingTeam

Sveučilište u Mostaru
Fakultet strojarstva, računarstva i elektrotehnike
Matice hrvatske bb, 88000, Mostar
Bosna i Hercegovina


| e-mail: office@fsre.sum.ba
| Tel.: +387 (36) 337-001
| Faks: +387 (36) 337-012
| Facebook stranica