Sveučilište Poitiers, studentska mobilnost


Otvoren je natječaj Sveučilišta u Poitersu za studentsku mobilnost u trajanju od pet mjeseci  za ljetni semestar akademske godine 2019./2020.

Prema potpisanom ugovoru studenti sva tri studijska ciklusa se mogu prijaviti na sljedeća studijska područja:

 • 02 Arts and humanities
 • 04 Business, administration and law
 • 05 Natural sciences, mathematics and statistics

Rok za podnošenje prijava je 30. rujna 2019. do 15:00 sati.

Zainteresirani studenti trebaju na mail: rektorat-ms@sum.ba poslati sljedeću dokumentaciju:

 1. Prijavni obrazac
 2. CV
 3. Motivacijsko pismo (engleski jezik);
 4. Potvrdu o znanju (francuskog ili engleskog jezika B2);
 5. Prijepis ocjena s matičnog fakulteta na hrvatskom i engleskom jeziku;
 6. Popunjen i potpisan ugovor o učenju od strane studenata i odgovorne osobe na fakultetu 

Preporuka studentima:

 • pogledati na stranici Sveučilišta u Poitiersu mogu li pronaći adekvatne kolegije, koji su kompatibilni s kolegijima na matičnom Fakultetu i koji bi se mogli priznati kao takvi po povratku. Kompatibilnost kolegija provjeriti s koordinatorom za međunarodnu suradnju uz suglasnost voditelja kolegija na matičnom Fakultetu.
 • Ukoliko se student odluči da na Sveučilištu u Potiersu sluša i polaže kolegija na francuskom jeziku potrebno je da dostavi samo potvrdu o znanju francuskog jezika razine B2.

Privitak: Tablica kriterija za studentsku mobilnost
STUDENTSKI PROJEKTI

FSRacingTeam

Sveučilište u Mostaru
Fakultet strojarstva, računarstva i elektrotehnike
Matice hrvatske bb, 88000, Mostar
Bosna i Hercegovina


| e-mail: office@fsre.sum.ba
| Tel.: +387 (36) 337-001
| Faks: +387 (36) 337-012
| Facebook stranica