Stpendije Vlade Republike Slovačke


Otvoren je natječaj za stipendije Republike Slovačke za program mobilnosti studenata sva tri ciklusa te znanstveno-nastavnog osoblja za akademsku godinu 2021./2022.

Natječaj je otvoren do 30. travnja za kandidate koji se prijavljuju za narednu akademsku godinu odnosno do 31. listopada za kandidate koji se prijavljuju za ljetni semestar tekuće akademske godine. Više informacija o načinu prijave se može pronaći u priloženom letku.
STUDENTSKI PROJEKTI

FSRacingTeam

Sveučilište u Mostaru
Fakultet strojarstva, računarstva i elektrotehnike
Matice hrvatske bb, 88000, Mostar
Bosna i Hercegovina


| e-mail: office@fsre.sum.ba
| Tel.: +387 (36) 337-001
| Faks: +387 (36) 337-012
| Facebook stranica