Stipendija za doktorske/postdoktorske studije i istraživačke projekte u Švicarskoj


Otvoren je natječaj za dodjelu stipendija za doktorske/postdoktorske studije i istraživačke projekte u Švicarskoj za akademsku godinu 2022./2023.

Potrebne informacije vezane za uvjete natječaja nalaze se u dopisu.
STUDENTSKI PROJEKTI

FSRacingTeam

Sveučilište u Mostaru
Fakultet strojarstva, računarstva i elektrotehnike
Matice hrvatske bb, 88000, Mostar
Bosna i Hercegovina


| e-mail: office@fsre.sum.ba
| Tel.: +387 (36) 337-001
| Faks: +387 (36) 337-012
| Facebook stranica