Stipendija Udruge Mate Mišetić


Udruga Mate Mišetić
Mostar

Mostar, 27. kolovoz 2021.godine

 

Na temelju članka 3.Pravilnika o dodjeli financijskih sredstava Udruge Mate Mišetić, Upravni odbor Udruge raspisuje

 

N A T J E Č A J

za dodjelu stipendija

 

I . Natječaj se raspisuje za akademsku godinu 2021/22. za dodjelu: 2 ( dvije) stipendija za podmirenje troškova školarine na studiju strojarstva na Fakultetu strojarstva, računarstva i elektrotehnike Sveučilišta u Mostaru.

II. Za dodjelu stipendije mogu se natjecati redoviti studenti koji ispunjavaju slijedeće opće uvj

 1. da svladavaju upisani studij bez ponavljanja godine, osim iz osobito opravdanih razloga ( bolest ),
 2. da im prosjek ocjena u dosadašnjem školovanju nije manji od 2,5 ,
 3. da se radi o osobama kojima je potrebna financijska potpora s obzirom na ukupno stanje prihoda njihovih članova obitelji ,
 4. da ne primaju ni jednu drugu stipendiju ili drugu financijsku pomoć.

III. S obzirom na način financiranja Udruge, predsjednik Udruge zadržava pravo konačnog odabira kandidata kojeg će predložiti Upravnom odboru Udruge, za dodjelu stipendije.

Odluku o dodjeli stipendije donosi Upravni odbor Udruge.

S redovitim studentom kojem je, temeljem Odluke Upravnog odbora Udruge dodijeljena stipendija, Udruga zaključuje Ugovor o dodjeli stipendije, na tipskom obrascu koji utvrdi Udruga.

Rok za podnošenje prijave je otvoren do 16. rujna 2021.godine.

IV. Prijava se podnosi Upravnom odboru Udruge Mate Mišetić (za natječaj), Kralja Petra Krešimira IV 19 a. Mostar

V. Prijavi se prilažu slijedeći dokumenti:

 • potvrda fakulteta o prosjeku ocjena,
 • izjava o broju članova obitelji,
 • potvrda Porezne uprave o visini dohotka i primitaka u prethodnoj kalendarskoj godini za svakog člana domaćinstva (u originalu ili ovjerenoj preslici),
 • izjava da ne prima drugu stipendiju ili novčanu pomoć,
 • dokaz o nagradi ako je dobivena, dokaz o stručnom radu ako je objavljen,
 • vlastoručno potpisana suglasnost, za objavljivanje rezultata natječaja na stranici Udruge,
 • e-mail adresu.

Odlukom o dodjeli stipendije kandidati će biti obavješteni, na stranici Udruge Mate Mišetić, u roku od 15 dana od dana zaključenja natječaja.

Odabrani kandidati će na e-mail adresu koju su naveli u prijavi na natječaj biti obaviješteni o terminu i mjestu svečanog potpisivanja Ugovora o dodjeli stipendije.

 

Predsjednica Upravnog odbora Udruge

Neri Mišetić,dipl.iur
STUDENTSKI PROJEKTI

FSRacingTeam

Sveučilište u Mostaru
Fakultet strojarstva, računarstva i elektrotehnike
Matice hrvatske bb, 88000, Mostar
Bosna i Hercegovina


| e-mail: office@fsre.sum.ba
| Tel.: +387 (36) 337-001
| Faks: +387 (36) 337-012
| Facebook stranica