Smjernice za organizaciju nastave na daljinu na Fakultetu strojarstva, računarstva i elektrotehnike


Smjernice za organizaciju nastave na daljinu na Fakultetu strojarstva, računarstva i elektrotehnike u predstojećem razdoblju mogu se preuzeti ovdje.

Svi sudionici nastavnog procesa na Fakultetu strojarstva, računarstva i elektrotehnike (nastavnici i studenti) dužni su ispunjavati obaveze navedene u smjernicama

.
STUDENTSKI PROJEKTI

FSRacingTeam

Sveučilište u Mostaru
Fakultet strojarstva, računarstva i elektrotehnike
Matice hrvatske bb, 88000, Mostar
Bosna i Hercegovina


| e-mail: office@fsre.sum.ba
| Tel.: +387 (36) 337-001
| Faks: +387 (36) 337-012
| Facebook stranica