Rezultati drugog razredbenog postupka


Rezultati provedenog drugog razredbenog postupka i razredbenog ispita, održanog 07. rujna 2017. godine, za upis u 1. godinu sveučilišnog preddiplomskog studija strojarstva u akademskoj 2015./2016. godini mogu se pogledati ovdje.

Rezultati provedenog drugog razredbenog postupka i razredbenog ispita, održanog 07. rujna 2017. godine, za upis u 1. godinu sveučilišnog preddiplomskog studija elektrotehnike u akademskoj 2015./2016. godini mogu se pogledati ovdje.
STUDENTSKI PROJEKTI

FSRacingTeam

Sveučilište u Mostaru
Fakultet strojarstva, računarstva i elektrotehnike
Matice hrvatske bb, 88000, Mostar
Bosna i Hercegovina


| e-mail: office@fsre.sum.ba
| Tel.: +387 (36) 337-001
| Faks: +387 (36) 337-012
| Facebook stranica