Promocija diplomanata 2021. godine


Promocija magistara struke i prvostupnika Fakulteta strojarstva, računarstva i elektrotehnike Sveučilišta u Mostaru održat će se 20. prosinca 2021. godine u amfiteatru Ekonomskog fakulteta uz poštivanje svih propisanih epidemioloških mjera, prema sljedećem rasporedu:

  •     10:00 Magistri strojarstva
  •     11:00 Magistri računarstva i elektrotehnike
  •     12:00 Prvostupnici računarstva
  •     13:00 Prvostupnici strojarstva i elektrotehnike


Popis i raspored studenata bit će objavljen naknadno.

Diplomanti su dužni na ime troškova promocije uplatiti 70 KM na transakcijski račun Fakulteta, broj: 3381302271326593 te dokaz o uplati dostaviti najkasnije do 15. prosinca 2021. godine u studentsku referadu.

Mole se diplomanti da putem e-maila na adresu referada@fsre.sum.ba izjasne planiraju li prisustvovati promociji. Zbog epidemioloških mjera u prostoriju u kojoj će se promocija održavati mogu ući samo diplomanti.

Studentima koji budu nagrađeni Dekanovom nagradom i Pohvalama za izvannastavne aktivnosti, nagrade će biti uručene tijekom promocije magistara strojarstva (s početkom u 10:00 sati).

Sve ostale informacije mogu se dobiti u tajništvu Fakulteta telefonom na broj +387 36 337001 ili putem e-maila na adresu fsre@sum.ba.
STUDENTSKI PROJEKTI

FSRacingTeam

Sveučilište u Mostaru
Fakultet strojarstva, računarstva i elektrotehnike
Matice hrvatske bb, 88000, Mostar
Bosna i Hercegovina


| e-mail: office@fsre.sum.ba
| Tel.: +387 (36) 337-001
| Faks: +387 (36) 337-012
| Facebook stranica