Promocija diplomanata


Dana 21. studenog 2019. godine s početkom u 11:00 sati u Hrvatskom domu Herceg Stjepan Kosača održat će se promocija diplomanata Fakulteta strojarstva, računarstva i elektrotehnike Sveučilišta u Mostaru.

Diplomanti su dužni na ime troškova promocije uplatiti 120 KM na transakcijski račun Fakulteta broj: 3381302271326593 te dokaz o uplati dostaviti najkasnije do 15. studenog 2019. godine u studentsku referadu.

Sve ostale informacije mogu se dobiti u tajništvu Fakulteta telefonom na broj +387 36 337001 ili putem e-maila na adresu fsre@sum.ba.
STUDENTSKI PROJEKTI

FSRacingTeam

Sveučilište u Mostaru
Fakultet strojarstva, računarstva i elektrotehnike
Matice hrvatske bb, 88000, Mostar
Bosna i Hercegovina


| e-mail: office@fsre.sum.ba
| Tel.: +387 (36) 337-001
| Faks: +387 (36) 337-012
| Facebook stranica