Program za stipendiranje mladih istraživača 2018 – Coimbra Group


Sveučilišta Coimbra grupe nude kratkoročne posjete mladim istraživačima iz institucija visokog obrazovanja iz zemalja među kojima je i Bosna i Hercegovina. Glavni cilj ovog programa stipendiranja je omogućiti znanstvenicima da obave istraživanja u kojima su angažirani u svojoj matičnoj instituciji i da uspostave akademske i istraživačke kontakte:


Albanija, Alžir, Armenija, Azerbejdžan, Bjelorusija, Bosna i Hercegovina, Egipat, Bivša Jugoslavenska Republika Makedonija, Gruzija, Izrael, Jordan, Kazahstan, Kosovo, Kirgistan, Libanon, Libija, Moldavija, Crna Gora, Maroko, Srbija , Sirija, Tadžikistan, Tunis, Turkmenistan, Ukrajina i Uzbekistan.

Program je namijenjen mladim istraživačima rođenim na dan ili nakon 1. siječnja 1983. g. Kandidati bi trebali biti državljani i sadašnji stanovnici jedne od gore navedenih zemalja, te biti članovi akademske zajednice sveučilišta koji se nalaze u jednoj od gore navedenih zemalja ili odgovarajuće visokoškolske ustanove.

 

Rok za prijavu: 16. ožujka 2018. g. 

 

Ovdje možete pogledati pojedinosti o grantovima, kriterijima prihvatljivosti i poslati prijavu putem ove internetske stranice: www.coimbra-group.eu/activities/scholarships.

 

Za daljnje informacije, molimo kontaktirajte Annu Quici (quici@coimbra-group.eu).
STUDENTSKI PROJEKTI

FSRacingTeam

Sveučilište u Mostaru
Fakultet strojarstva, računarstva i elektrotehnike
Matice hrvatske bb, 88000, Mostar
Bosna i Hercegovina


| e-mail: office@fsre.sum.ba
| Tel.: +387 (36) 337-001
| Faks: +387 (36) 337-012
| Facebook stranica