Program “Ulam” – Postdoktoralna istraživanja u Poljskoj


Otvoren je poziv Nacionalne agencije Poljske za akademsku razmjenu za dostavljanje prijava na Ulam program namijenjen inozemnim istraživačima s titulom doktora znanosti. Svrha programa je pružanje pomoći inozemnim istraživačima da razviju svoju karijeru kroz intenziviranje međunarodne mobilnosti i omogućiti im uspostavljanje znanstvene suradnje s odgovarajućim istraživačkim institucijama u Poljskoj.

Više informacija možete naći na web stranici NAWA-e.
STUDENTSKI PROJEKTI

FSRacingTeam

Sveučilište u Mostaru
Fakultet strojarstva, računarstva i elektrotehnike
Matice hrvatske bb, 88000, Mostar
Bosna i Hercegovina


| e-mail: office@fsre.sum.ba
| Tel.: +387 (36) 337-001
| Faks: +387 (36) 337-012
| Facebook stranica