Preuzimanje službenih e-mail adresa i upisi na predmet na SUMARUM, obavijest za studente


Obavještavaju se studenti preddiplomskog i diplomskog studija strojarstva, računarstva i elektrotehnike da su dužni sve kolegije koje slušaju u zimskom semestru upisati na sustavu za e-učenje SUMARUM i pratiti obavijesti vezane za predmet.

Studenti su također dužni preuzeti službene e-mail adrese (koji to do sad nisu učinili) na eduid.sum.ba koje trebaju koristiti za komunikaciju s nastavnim i nenastavnim osobljem, kao i za prijavu na eventualnu online nastavu koja će se održavati putem Google Meet platforme.
STUDENTSKI PROJEKTI

FSRacingTeam

Sveučilište u Mostaru
Fakultet strojarstva, računarstva i elektrotehnike
Matice hrvatske bb, 88000, Mostar
Bosna i Hercegovina


| e-mail: office@fsre.sum.ba
| Tel.: +387 (36) 337-001
| Faks: +387 (36) 337-012
| Facebook stranica