Predavanje dr. sc. Herberta Gassnera


Dr. sc. Herbert Gassner, osnivač i ravnatelj hrvatske knjižnice i čitaonice „Filip Kaušić“, Zillingtal / Celindof, Austrija, održat će predavanje na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru 11. listopada 2018. godine. Predavanje će se održati u amfiteatru A. B. Šimić s početkom u 12:15, a teme predavanja su Filip Kaušić S. J. (1618.-1673.), gradišćanski Hrvati kroz 500 godina te sveučilišta danas i jučer u Europskoj uniji.
STUDENTSKI PROJEKTI

FSRacingTeam

Sveučilište u Mostaru
Fakultet strojarstva, računarstva i elektrotehnike
Matice hrvatske bb, 88000, Mostar
Bosna i Hercegovina


| e-mail: office@fsre.sum.ba
| Tel.: +387 (36) 337-001
| Faks: +387 (36) 337-012
| Facebook stranica