Poziv za sudjelovanje u istraživanju


Mole se studenti prve i treće godine preddiplomskih studija strojarstva, računarstva i elektrotehnike da popune anonimnu anketu za potrebe UN-ovog istraživanja u sklopu inicijative IT Girls.

Više informacija o inicijativi kao i poveznica za anketu mogu se naći na sljedećem linku.
STUDENTSKI PROJEKTI

FSRacingTeam

Sveučilište u Mostaru
Fakultet strojarstva, računarstva i elektrotehnike
Matice hrvatske bb, 88000, Mostar
Bosna i Hercegovina


| e-mail: office@fsre.sum.ba
| Tel.: +387 (36) 337-001
| Faks: +387 (36) 337-012
| Facebook stranica