Poziv za sudjelovanje studenata/ica na jednomjesečnom ljetnom programu o ljudskim pravima


Humanity in Action BiH otvara poziv za sudjelovanje studenata/ica na jednomjesečnom ljetnom programu o ljudskim pravima u Amsterdamu, Kopenhagenu ili Sarajevu (7. lipnja – 3. srpnja 2019. godine) i John Lewis Fellowship u Atlanti (1. srpnja – 31. srpnja 2019. godine).
STUDENTSKI PROJEKTI

FSRacingTeam

Sveučilište u Mostaru
Fakultet strojarstva, računarstva i elektrotehnike
Matice hrvatske bb, 88000, Mostar
Bosna i Hercegovina


| e-mail: office@fsre.sum.ba
| Tel.: +387 (36) 337-001
| Faks: +387 (36) 337-012
| Facebook stranica