Podunavska nagrada za mlade znanstvenike - Danubius Young Scientist Award 2021


Otvoren je natječaj za dodjelu nagrade najboljim mladim znanstvenicima podunavske regije, koji su magistrirali i doktorirali u zadnjih pet godina odnosno nakon 1.1.2016.

Svi zainteresirani kandidati trebaju dostaviti svoje prijave s potrebnim dokumentima najdalje do 7.6.2021. na adresu rektorat-ms@sum.ba:

  1. Najviše dvije stranice sažetog znanstvenog rada (teze, disertacije, članaka, znanstvene publikacije i dr.) koji se odnosi na podunavsku regiju;
  2. CV - najviše 3 stranice s popisom objavljenih radova;
  3. Kopija diplome stečenog stupnja na diplomskom odnosno poslijediplomskom doktorskom studiju.

Više informacija o natječaju može se pronaći u priloženom dopisu.
STUDENTSKI PROJEKTI

FSRacingTeam

Sveučilište u Mostaru
Fakultet strojarstva, računarstva i elektrotehnike
Matice hrvatske bb, 88000, Mostar
Bosna i Hercegovina


| e-mail: office@fsre.sum.ba
| Tel.: +387 (36) 337-001
| Faks: +387 (36) 337-012
| Facebook stranica