OBAVIJEST O UPISU U LJETNI SEMESTAR


Upis u ljetni semestar akademske 2019./2020. godine vršit će se od 10. veljače do 28. veljače  2020. godine. 
STUDENTSKI PROJEKTI

FSRacingTeam

Sveučilište u Mostaru
Fakultet strojarstva, računarstva i elektrotehnike
Matice hrvatske bb, 88000, Mostar
Bosna i Hercegovina


| e-mail: office@fsre.sum.ba
| Tel.: +387 (36) 337-001
| Faks: +387 (36) 337-012
| Facebook stranica