Obavijest o održavanju nastave na daljinu


Fakultet strojarstva, računarstva i elektrotehnike će za vrijeme trajanja privremenih mjera provoditi nastavu na daljinu.
O načinu provedbe nastave studenti će biti pravovremeno obaviješteni putem web stranice fakulteta.
Kako će se za sudjelovanje u nastavi na daljinu koristiti službene studentske e-mail adrese (@student.fsre.ba), studenti koji nisu aktivirali ove adrese trebaju to napraviti u najkraćem roku. Za aktivaciju se trebaju javiti na it.podrska@fsre.sum.ba.
STUDENTSKI PROJEKTI

FSRacingTeam

Sveučilište u Mostaru
Fakultet strojarstva, računarstva i elektrotehnike
Matice hrvatske bb, 88000, Mostar
Bosna i Hercegovina


| e-mail: office@fsre.sum.ba
| Tel.: +387 (36) 337-001
| Faks: +387 (36) 337-012
| Facebook stranica