Obavijest o kolektivnom godišnjem odmoru


Kolektivni godišnji odmor na Fakultetu strojarstva, računarstva i elektrotehnike je od 26. srpnja do 20. kolovoza 2021. godine i u tom periodu Fakultet neće raditi.

Fakultet nastavlja s radom 23. kolovoza 2021. godine.
STUDENTSKI PROJEKTI

FSRacingTeam

Sveučilište u Mostaru
Fakultet strojarstva, računarstva i elektrotehnike
Matice hrvatske bb, 88000, Mostar
Bosna i Hercegovina


| e-mail: office@fsre.sum.ba
| Tel.: +387 (36) 337-001
| Faks: +387 (36) 337-012
| Facebook stranica