Obavijest o dodjeli diploma, Dekanovih nagrada i Pohvala za izvannastavne aktivnosti


U razdoblju od 14. prosinca 2020. godine do 18. prosinca 2020. godine, u dvorani D104 Fakulteta, održat će se dodjela diploma diplomantima Fakulteta strojarstva, računarstva i elektrotehnike Sveučilišta u Mostaru kao i dobitnicima Dekanove nagrade i Pohvale za izvannastavne aktivnosti.

Diplome će se dijeliti prema sljedećem rasporedu:
 - ponedjeljak, 14. prosinca 2020. godine
   - prvostupnici strojarstva (brojevi od 01. do 28.) u 08.00 sati
   - prvostupnici strojarstva (brojevi od 29. do 56.) u 09.00 sati
 - utorak, 15. prosinca 2020. godine
   - prvostupnici računarstva (brojevi od 01. do 23.) u 10.00 sati
   - prvostupnici računarstva (brojevi od 24. do 46.) u 11.00 sati
 - srijeda, 16. prosinca 2020. godine
   - dobitnici Dekanove nagrade i Pohvale za izvannastavne aktivnosti u 09.00 sati
   - prvostupnici elektrotehnike u 10.00 sati
   - stručni prvostupnici računarstva u 11.00 sati
 - četvrtak, 17. prosinca 2020. godine
   - magistri strojarstva (brojevi od 01. do 26.) u 10.00 sati
   - magistri strojarstva (brojevi od 27. do 51.) u 10.15 sati
 - petak, 18. prosinca 2020. godine
   - magistri računarstva (brojevi od 01. do 29) u 10.00 sati
   - magistri računarstva (brojevi od 30. do 58.) u 10.15 sati

Popis diplomanata dostupan je na poveznici.

Diplomanti su dužni na ime troškova promocije uplatiti 60 KM na transakcijski račun Fakulteta broj: 3381302271326593 te dokaz o uplati dostaviti do 10. prosinca 2020. godine u studentsku referadu ili ponijeti sa sobom na promociju.

Diplomanti će se prilikom preuzimanja diplome potpisati u matičnu knjigu diplomiranih studenata.

Zajedničko fotografiranje za magistre struke održat će se, nakon dodjele diploma u otvorenom amfiteatru sveučilišnog kampusa.

Diplome koje nisu preuzete u gore navedenim terminima mogu se preuzeti u studentskoj referadi od ponedjeljka, 21. prosinca 2020 godine, u razdoblju od 10.00 do 12.00 sati.

Sve ostale informacije mogu se dobiti u tajništvu Fakulteta telefonom na broj +387 36 337001 ili putem e-maila na adresu fsre@sum.ba.

Mole se diplomanti da ukoliko uoče pogrešku na diplomi, istu prijave u studentsku referadu Fakulteta najkasnije do 22. prosinca 2020. godine kako bi se otklonila pogreška na račun Fakulteta. U protivnom, sami snose troškove ponovnog tiskanja.

Napomena: Diplomanti su dužni pridržavati se svih propisanih epidemioloških mjera i preporuka.
STUDENTSKI PROJEKTI

FSRacingTeam

Sveučilište u Mostaru
Fakultet strojarstva, računarstva i elektrotehnike
Matice hrvatske bb, 88000, Mostar
Bosna i Hercegovina


| e-mail: office@fsre.sum.ba
| Tel.: +387 (36) 337-001
| Faks: +387 (36) 337-012
| Facebook stranica