Novi studij - Diplomski studij medicinske informatike


Fakultet strojarstva, računarstva i elektrotehnike i Medicinski fakultet Sveučilišta u Mostaru organiziraju interdisciplinarni diplomski studij iz područja medicinske informatike pod nazivom: Diplomski studij medicinske informatike. Ovaj diplomski studij traje četiri semestra, tijekom kojih studenti mogu ostvariti 120 ECTS bodova.

Studijski program je razvijen u okviru realizacije Tempus projekta pod nazivom Studije bioinženjerstva i medicinske informatike – BioEMIS (Studies in Bioengineering and Medical Informatics – BioEMIS) broj 530423-TEMPUS-1-2012-1-UK-TEMPUS-JPCR u trajanju od tri godine financiranog od Europske Unije.  

Diplomski studij medicinske informatike može upisati osoba koja ima:

  • završen studij prvog ciklusa računarstva ili informatike,

  • završen integrirani studij medicine, farmacije ili stomatologije,

  • završen studij prvog ciklusa zdravstvene njege,

  • ostvareno najmanje 180 ECTS bodova

U planu i programu predloženog diplomskog studija Medicinske informatike je, u prvom semestru, predviđena:

  • grupa temeljnih predmeta iz područja medicine, namjenjena za studente koji se na studij uključuju sa preddiplomskih studija iz područja računarstva i

  • grupa temeljnih predmeta iz područja računarstva, namijenjena za studente koji se na studij uključuju sa preddiplomskih studija iz područja biomedicinskih znanosti

Cijena studija: 1500 KM po semestru.

Nastavni plan i program se može preuzeti na linku.

Za prijavu i dodatne informacije studenti se mogu javiti u Studentsku referadu FSRE-a ili putem mail-a referada@fsre.sum.ba.
STUDENTSKI PROJEKTI

FSRacingTeam

Sveučilište u Mostaru
Fakultet strojarstva, računarstva i elektrotehnike
Matice hrvatske bb, 88000, Mostar
Bosna i Hercegovina


| e-mail: office@fsre.sum.ba
| Tel.: +387 (36) 337-001
| Faks: +387 (36) 337-012
| Facebook stranica