Natječaj za studentsku mobilnost za Sveučilište u Valenciji


Otvoren je natječaj za studentsku mobilnost za Sveučilište u Valenciji za akademsku godinu 2018./2019. za ljetni semestar. Odobrene su tri stipendije za studente preddiplomskih studija. Zainteresirani kandidati do 25. studenoga 2018. trebaju dostaviti sljedeću dokumentaciju na email rektorat-ms@sum.ba

1.       CV 

2.       Aplikacijski obrazac 

3.       Motivacijsko pismo (na engleskom jeziku)

4.       Kopiju putovnice

5.       Prijepis ocjena (na engleskom jeziku)

Zainteresirani studenti bi trebali na svom Fakultetu u međuvremenu dogovoriti s odgovornom osobom (ECTS koordinator, prodekan za nastavu ili međunarodnu suradnju) kako da najbolje sastave  ugovor o učenju te uspostave kontakt s odgovarajućim fakultetom ili odijelom na Sveučilištu u Valenciji.

Više informacija o ponuđenim kolegijima na Sveučilištu u Valenciji može se pronaći na linku  http://go.uv.es/nE3o8e3. Također, kolege iz Valencije su naglasile da se preporuča početno znanje španjolskog jezika pa se studentima preporuča ukoliko budu nominirani za ovo Sveučilište da svakako pohađaju satove španjolskog jezika prije odlaska u Valenciju.

Nominirani studenti će biti u obvezi pribaviti zdravstveno osiguranje tijekom boravka na razmjeni o čemu se može više informacija pronaći na linku http://go.uv.es/y1lp5C0.

Više informacija u privitcima: 

privitak 1

privitak 2

privitak 3

privitak 4
STUDENTSKI PROJEKTI

FSRacingTeam

Sveučilište u Mostaru
Fakultet strojarstva, računarstva i elektrotehnike
Matice hrvatske bb, 88000, Mostar
Bosna i Hercegovina


| e-mail: office@fsre.sum.ba
| Tel.: +387 (36) 337-001
| Faks: +387 (36) 337-012
| Facebook stranica