Natječaj za studentsku mobilnost, Sveučilište u Mariboru


Otvoren je Natječaj Sveučilišta u Mariboru, Slovenija za studentsku mobilnost u  okviru Erasmus+ KA107 programa u trajanju od pet mjeseci za sva tri studijska ciklusa za zimski ili ljetni semestar akademske 2020./2021.

Rok za podnošenje prijava je uključujući 13. srpnja 2020.

Zainteresirani studenti trebaju poslati sljedeću dokumentaciju na email adresu rektorat-ms@sum.ba:

  1. Prijavni obrazac (privitak);
  2. CV (privitak);
  3. Motivacijsko pismo (engleski jezik);
  4. Potvrdu o znanju engleskog (min B1), (privitak);
  5. Prijepis ocjena s matične ustrojbene jedinice na hrvatskom i engleskom jeziku (za sve studijske godine);
  6. Popunjen ugovor o učenju ili plan aktivnosti tijekom mobilnosti (za studente koji planiraju izradu završnog, diplomskog ili doktorskog rada) te potpisan od strane studenata i odgovorne osobe na ustrojbenoj jedinici, (privitak 1). (privitak 2).

Preporuka studentima:

Također, uz tekst natječaja se prilaže tablica kriterija za odlaznu mobilnost studenata.
STUDENTSKI PROJEKTI

FSRacingTeam

Sveučilište u Mostaru
Fakultet strojarstva, računarstva i elektrotehnike
Matice hrvatske bb, 88000, Mostar
Bosna i Hercegovina


| e-mail: office@fsre.sum.ba
| Tel.: +387 (36) 337-001
| Faks: +387 (36) 337-012
| Facebook stranica