Natječaj za osoblje SUM-a za mobilnost nastavnoga i administrativnoga osoblja, Sveučilišta u Granadi (Španjolska)


Otvoren je natječaj Sveučilišta u Granadi za prijave na jednotjednu mobilnost namijenjenu nastavnom i administrativnom osoblju SUM-a. Naše Sveučilište ima 2 mobilnosti za držanje nastave i 2 za trening. 

Sve mobilnosti trebaju biti završene do 31.7.2019. godine.

Krajnji rok za dostavljanje prijava je 23. svibnja 2019. godine.

Zainteresirani kandidati trebaju dostaviti, na e-mail: rektorat-ms@sum.ba,sljedeću dokumentaciju:

  1. CV drive.google.com/file/d/0B8lCKyzpvr0DZ3hCZHZqazJibTdIZmhwcndvQ1JIZ2pRRjZR/view
  2. Motivacijsko pismo engleski jezik,
  3. Ugovor o mobilnosti- dovoljno da bude potpisan od strane kandidata i ustrojbene jedinice s koje kandidat dolazi https://drive.google.com/file/d/0B8lCKyzpvr0DWGo2enEtM1NWUDEzc0g2bFFhQmU2ci1HRkNz/view?usp=sharing ; drive.google.com/file/d/0B8lCKyzpvr0DdE5YbEN4bDFPX19acmtVMFE5OHVOcTFJaE1j/view,
  4. Potvrda o znanju engleskog jezika (min. B2),
  5. Pozivno pismo (email) odgovarajuće sastavnice Sveučilišta u Granadi,
  6. Aplikaciji obrazac potpisan 
    drive.google.com/file/d/0B8lCKyzpvr0DLW0xb3FNMTFsTDlyMmJrdl9YaG9vZFNDN0ln/view

Više informacija dostupno na: https://www.sum.ba/objave/medunarodna-suradnja-obavijesti

E-mail: rektorat-ms@sum.ba

Tel.: +387 36 446 348
STUDENTSKI PROJEKTI

FSRacingTeam

Sveučilište u Mostaru
Fakultet strojarstva, računarstva i elektrotehnike
Matice hrvatske bb, 88000, Mostar
Bosna i Hercegovina


| e-mail: office@fsre.sum.ba
| Tel.: +387 (36) 337-001
| Faks: +387 (36) 337-012
| Facebook stranica