Natječaj za odlaznu nastavnu mobilnost Sveučilišta u Grazu - produžen rok za prijavu


Rok za prijavu na Natječaj za mobilnost nastavnog osoblja za Sveučilište u Grazu produžen je do 8.4.2019. g.
STUDENTSKI PROJEKTI

FSRacingTeam

Sveučilište u Mostaru
Fakultet strojarstva, računarstva i elektrotehnike
Matice hrvatske bb, 88000, Mostar
Bosna i Hercegovina


| e-mail: office@fsre.sum.ba
| Tel.: +387 (36) 337-001
| Faks: +387 (36) 337-012
| Facebook stranica