Natječaj za mobilnost studenata za Sveučilište u Masaryku u Brnu


Otvoren je natječaj za mobilnost studenata za Sveučilište u Masaryku u Brnu, Češka za akademsku 2018./2019. za zimski semestar.

Zainteresirani studenti (sva tri ciklusa) se prijavljuje online putem (ovdje). 

Natječaj je otvoren do 31.1.2018., a više informacija može se pronaći ovdje ili pak izravnim kontaktiranjem Ureda za međunarodnu suradnju email-om na adresu rektorat-ms@sve-mo.ba.
STUDENTSKI PROJEKTI

FSRacingTeam

Sveučilište u Mostaru
Fakultet strojarstva, računarstva i elektrotehnike
Matice hrvatske bb, 88000, Mostar
Bosna i Hercegovina


| e-mail: office@fsre.sum.ba
| Tel.: +387 (36) 337-001
| Faks: +387 (36) 337-012
| Facebook stranica