Natječaj za mobilnost osoblja Sveučilišta u Mostaru ljetni semestar 2020./2021.


Otvoren je natječaj za stipendije za jednotjednu razmjenu osoblja Sveučilišta u Mostaru za nastavne i trening mobilnosti  u okviru Erasmus+ KA107 programa. Više informacija o vrsti mobilnosti te područjima na koje se iste odnose može se pronaći u tablici ispod teksta Natječaja.

 • Krajnji rok za dostavljanje svih prijava je zaključno 24. veljače 2021.
 • Zainteresirani kandidati koji se prijavljuju za držanje nastave trebaju dostaviti na email rektorat-ms@sum.ba sljedeću dokumentaciju:
 • CV (privitak),
 1. motivacijsko pismo (engleski jezik/ hrvatski jezik samo za hrvatska sveučilišta ),
 2. pozivno pismo visokoškolske institucije za koju se kandidat prijavljuje,
 3. ugovor o mobilnosti za držanje nastave - popunjen i potpisan od strane kandidata i ustrojbene jedinice s koje kandidat dolazi (privitak),
 4. potvrda o znanju engleskog jezika (min. B2),
 5. prijavni obrazac - potpisan (privitak).
 • Zainteresirani kandidati koji se prijavljuju za trening mobilnost trebaju dostaviti na email rektorat-ms@sum.ba sljedeću dokumentaciju:
 1. CV (privitak),
 2. motivacijsko pismo (engleski jezik/ hrvatski jezik samo za hrvatska sveučilišta),
 3. pozivno pismo visokoškolske institucije za koju se kandidat prijavljuje
 4. ugovor o mobilnosti za trening - popunjen i potpisan od strane kandidata i ustrojbene jedinice s koje kandidat dolazi (privitak),
 5. potvrda o znanju engleskog jezika (min. B2),
 6. prijavni obrazac - potpisan (privitak).

Sastavni dio ovog Natječaja su i tablice kriterija sukladno kojima će zaprimljene prijave biti vrednovane. 
Tablica kriterija za držanje nastave
Tablica kriterija za trening mobilnost

 • Napomena: potrebno pripaziti da se prijava odnosi na odgovarajuće područje kandidata te da bude poslana u PDF formatu za svaku točku zaseban dokument. Prijave dostavljene izvan zadanog roka neće se uzeti u razmatranje.
 • Planirane mobilnosti realizirati će se sukladno epidemiološkoj situaciji na partnerskim institucijama u EU.

R.ednibroj

Projektna zemlja/ Grad/ Sveučilište

Odobreni broj mobilnosti

Područja

Web  poveznice

Mobilnost za držanje nastave

Mobilnost za trening mobilnost

 

 

1.         

Estonija/ Tallinn/ Tallinn Health Care College

Broj odobrenih stipendija biti će potvrđen nakon nominiranija

Broj odobrenih stipendija biti će potvrđen nakon nominiranija

Sestrinstvo/ Porodiljstvo/ Farmacija

https://www.ttk.ee/en  

2.         

Hrvatska/ Osijek/  Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

1

 

Elektrotehnika

http://www.unios.hr/

3.         

Hrvatska/ Varaždin/ Sveučilište Sjever

Broj odobrenih stipendija biti će potvrđen nakon nominiranija

Broj odobrenih stipendija biti će potvrđen nakon nominiranija

 Sva područja kompatibilna s ponudom SUM-a

https://www.unin.hr/

4.         

Austrija/ Graz/ Graz University

2

 

 Sva područja kompatibilna s ponudom SUM-a

https://www.uni-graz.at/en /

5.         

Croatia/ Križevci/  Visoko gospodarsko učilište u Križevcima

1

1

Bilinogojstvo Stočarstvo

https://www.vguk.hr/

6.         

Rumunjska /  Timisoara/ Universitatea de Vest din Timisoara

1

1

Umjetnost i Dizajn, Ekonomija, Filozofija

https://www.uvt.ro/ro/

7.         

Češka/ Olomouc/ Palacky University

Broj odobrenih stipendija biti će potvrđen nakon nominiranija

Broj odobrenih stipendija biti će potvrđen nakon nominiranija

Geografija

Znanost o okolišu

 

www.upol.cz

8.         

Češka/ Brno/ Mendel University

1

1

Geografija

Agronomija

Sociologija i  biheviorističke znanosti

Courses - Department of International Relations and Internationalization (mendelu.cz)

https://www.pef.mendelu.cz/en/intweek

9.         

Mađarska/ Pečuh/ Pečuh University

2

 

Jezici

Medicina

Psihologija

http://erasmus.pte.hu

10.      

Španjolska/ Santiago de Compostela/  Santiago de Compostela University

 

1

Humanističke znanosti

Građevina  

Agronomija

Jezici

Ekonomija

Poslovanje i administracija

Kemijski procesi

http://www.usc.es/ka107/admin/

11.       

Španjolska/ Jaen/ Jaen University

1

1

Sva područja kompatibilna s ponudom SUM-a

https://www.ujaen.es/en
STUDENTSKI PROJEKTI

FSRacingTeam

Sveučilište u Mostaru
Fakultet strojarstva, računarstva i elektrotehnike
Matice hrvatske bb, 88000, Mostar
Bosna i Hercegovina


| e-mail: office@fsre.sum.ba
| Tel.: +387 (36) 337-001
| Faks: +387 (36) 337-012
| Facebook stranica