Natječaj FMON za podršku najboljim studentima


Federalno ministarstvo obrazovanja i znanosti dostavilo je Poziv za kandidiranje za dodjelu podrške najboljim studentima u akademskoj 2020./2021. godini, državljanima Bosne i Hercegovine, koji studiraju na javnim visokoškolskim ustanovama u Federaciji BiH.

Prijaviti se mogu studenti koji su u akademskoj 2020./2021. završili 1. ciklus studija.
Nagradu dobiva jedan student na razini Fakulteta, a kriterij odabira je ostvareni uspjeh.
Prijave se dostavljaju u tajništvo Fakulteta najkasnije do 25.10.2021. g.

Uz prijavu kandidata potrebno je dostaviti:

-    ovjerenu kopiju osobne iskaznice,

-    ovjerenu kopiju CIPS-ove prijave prebivališta,

-    ovjeren prosjek ocjena tijekom cijelog studija (akademski uspjeh),

-    potvrdu banke o posjedovanju tekućeg računa studentice/studenta, s brojem transakcijskog računa banke (ne starija od tri mjeseca).

Prijava je dokument koji student samostalno sastavlja, a treba sadržavati kontakt podatke: ime i prezime, br. indeksa, studij, e-mail adresu i broj mobitela.
STUDENTSKI PROJEKTI

FSRacingTeam

Sveučilište u Mostaru
Fakultet strojarstva, računarstva i elektrotehnike
Matice hrvatske bb, 88000, Mostar
Bosna i Hercegovina


| e-mail: office@fsre.sum.ba
| Tel.: +387 (36) 337-001
| Faks: +387 (36) 337-012
| Facebook stranica