Nastupno predavanje pristupnika dr. sc. Nikole Knezovića


Temeljem odredbi Zakona o visokom obrazovanju Hercegovačko-neretvanske županije (članak 68.), te Pravilnika o minimalnim uvjetima u postupku izbora u znanstveno-nastavna i nastavna zvanja na Sveučilištu u Mostaru (članak 7.), pristupnik

 

dr. sc. Nikola Knezović

 

će održati nastupno predavanje u petak, 14.2.2020. g. u 12:00 sati na Fakultetu strojarstva, računarstva i elektrotehnike u dvorani 104.

 

Tema nastupnog predavanja je:

 

Nerazorne metode kontrole kvalitete zavarenih spojeva

 

 

 

 
STUDENTSKI PROJEKTI

FSRacingTeam

Sveučilište u Mostaru
Fakultet strojarstva, računarstva i elektrotehnike
Matice hrvatske bb, 88000, Mostar
Bosna i Hercegovina


| e-mail: office@fsre.sum.ba
| Tel.: +387 (36) 337-001
| Faks: +387 (36) 337-012
| Facebook stranica