Nastupno predavanje pristupnika dr. sc. Gorana Kujundžića


Dr. sc. Goran Kujundžić, pristupnik za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docenta na studiju elektrotehnike, područje: tehničke znanosti, znanstveno polje: elektrotehnika, grana: elektroenergetika, bez zasnivanja radnog odnosa, na prijedlog Znanstveno-nastavnog vijeća Fakulteta strojarstva, računarstva i elektrotehnike Sveučilišta u Mostaru, održat će nastupno predavanje pred Povjerenstvom, nastavnicima i studentima, sukladno odredbama Odluke o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavno i umjetničko-nastavno zvanje docenta.

 

Nastupno predavanje će biti održano u četvrtak, 12. rujna 2019. godine, u 15:45 sati na Fakultetu strojarstva, računarstva i elektrotehnike u dvorani 104.

 

Tema nastupnog predavanja je:
 

Simuliranje baterijskog modela, estimacija parametara i prediktivno upravljanje baterijom u mikromreži

 

 
STUDENTSKI PROJEKTI

FSRacingTeam

Sveučilište u Mostaru
Fakultet strojarstva, računarstva i elektrotehnike
Matice hrvatske bb, 88000, Mostar
Bosna i Hercegovina


| e-mail: office@fsre.sum.ba
| Tel.: +387 (36) 337-001
| Faks: +387 (36) 337-012
| Facebook stranica