JAVNI RAZGOVOR, pristupnik Igor Bošnjak, mag. ing. stroj.


Temeljem članka 11. Pravilnika o doktorskim studijima na Sveučilištu u Mostaru, a u suglasnosti sa Odlukom Senata Sveučilišta u Mostaru broj: 01-6162/20, donesenoj na 368. Sjednici, održanoj 24. studenog 2020. god., zakazuje se:


J A V N I     R A Z G O V O R

sa pristupnikom Igorom Bošnjakom, mag. ing. stroj., radi prihvaćanja teme doktorske disertacije pod naslovom:


INTEGRIRANI MODEL ZA PROCJENU UTJECAJA VITKE PROIZVODNJE I INDUSTRIJE 4.0 NA PERFORMANSE PODUZEĆA I IZRADU DINAMIČKE MAPE NJIHOVE IMPLEMENTACIJE

 

Javni razgovor će se održati 09.12.2020. s početkom u 10:00h u učionici broj 104 Fakulteta strojarstva, računarstva i elektrotehnike u Mostaru.

Pristup javnom razgovoru će biti omogućen korištenjem platforme Google Meet, putem sljedeće poveznice: https://meet.google.com/frj-nfuz-eta
STUDENTSKI PROJEKTI

FSRacingTeam

Sveučilište u Mostaru
Fakultet strojarstva, računarstva i elektrotehnike
Matice hrvatske bb, 88000, Mostar
Bosna i Hercegovina


| e-mail: office@fsre.sum.ba
| Tel.: +387 (36) 337-001
| Faks: +387 (36) 337-012
| Facebook stranica