JAVNI RAZGOVOR, pristupnik Gordan Lješić, dipl. ing. stroj.


Temeljem članka 11. Pravilnika o doktorskim studijima na Sveučilištu u Mostaru, a u suglasnosti sa Odlukom Senata Sveučilišta u Mostaru broj: 01-2553/21, donesenoj na 373. Sjednici, održanoj 14. travnja 2021. godine, zakazuje se:

 

J A V N I     R A Z G O V O R

 

sa pristupnikom Gordanom Lješićem, dipl. ing. stroj., radi prihvaćanja teme doktorske disertacije pod naslovom:

 

RAZVOJ NOVE KORELACIJE ZA ODREĐIVANJE PADA TLAKA PRI DVOFAZNOM STRUJANJU PROPANA U SPIRALNOM KOAKSIJALNOM KONDENZATORU PRIMJENOM NUMERIČKE I EKSPERIMENTALNE METODE

 

Javni razgovor će se održati 01.06.2021. godine sa početkom u 13:00h učionici broj 104 Fakulteta strojarstva, računarstva i elektrotehnike u Mostaru.

 

Pristup javnom razgovoru će biti omogućen korištenjem platforme ZOOM, putem sljedećih podataka:

 

https://zoom.us/j/98120374778?pwd=enBSM0xVTThZeDJNeXlrcDVBNS9odz09

Meeting ID: 981 2037 4778

Passcode: 416891
STUDENTSKI PROJEKTI

FSRacingTeam

Sveučilište u Mostaru
Fakultet strojarstva, računarstva i elektrotehnike
Matice hrvatske bb, 88000, Mostar
Bosna i Hercegovina


| e-mail: office@fsre.sum.ba
| Tel.: +387 (36) 337-001
| Faks: +387 (36) 337-012
| Facebook stranica