JAVNI RAZGOVOR, pristupnica Merima Maslo, dipl. inž. maš.


Obavijest o održavanju javnog razgovora sa pristupnicom Merimom Maslo može se pogledati na povezinici.
STUDENTSKI PROJEKTI

FSRacingTeam

Sveučilište u Mostaru
Fakultet strojarstva, računarstva i elektrotehnike
Matice hrvatske bb, 88000, Mostar
Bosna i Hercegovina


| e-mail: office@fsre.sum.ba
| Tel.: +387 (36) 337-001
| Faks: +387 (36) 337-012
| Facebook stranica