Javni poziv za dodjelu stipendija JP Autoceste FBIH d.o.o.


JP Autoceste FBIH d.o.o. Mostar raspisuje javni poziv za dodjelu stipendija za redovne ili redovne samofinansirajuće studente građevinskog fakulteta i fakulteta za saobraćaj i komunikacije (cestovni smjer), mašinskog fakulteta i elektrotehničkog fakulteta treće godine prvog ciklusa studija i prve i druge godine drugog ciklusa studija za akademsku 2017./2018. godinu Tekst poziva može se pogledati ovdje
STUDENTSKI PROJEKTI

FSRacingTeam

Sveučilište u Mostaru
Fakultet strojarstva, računarstva i elektrotehnike
Matice hrvatske bb, 88000, Mostar
Bosna i Hercegovina


| e-mail: office@fsre.sum.ba
| Tel.: +387 (36) 337-001
| Faks: +387 (36) 337-012
| Facebook stranica