Javni natječaj za upis na doktorski studij


Na temelju članka 55. Statuta Sveučilišta u Mostaru, članka 5. Pravilnika o doktorskim studijima na Sveučilištu u Mostaru i Odluka Senata ur. broj: 01-7756/19 i ur. broj: 01-7757/19 od 19. studenoga 2019. godine, Senat Sveučilišta u Mostaru raspisuje

JAVNI NATJEČAJ ZA UPIS NA DOKTORSKI STUDIJ NA SVEUČILIŠTU U MOSTARU U AKADEMSKOJ 2019. /2020. GODINI

1. FAKULTET STROJARSTVA, RAČUNARSTVA I ELEKTROTEHNIKE

 

DOKTORSKI STUDIJ STROJARSTVA na Sveučilištu u Mostaru

 

Doktorski studij strojarstva u trajanju od šest (6) semestara, izvodi se sa smjerovima:

  1. Strojarske tehnologije

  2. Konstruiranje i razvoj proizvoda

  3. Industrijsko inženjerstvo i menadžment

  4. Mehatronika

  5. Procesno energetski smjer

Akademski stupanj koji se stječe završetkom studija:

Doktor znanosti (dr. sc.), ekvivalent Ph.D.

Školarina iznosi 2.200,00 KM po semestru.

Detaljnije informacije mogu se vidjeti ovdje.

 

DOKTORSKI STUDIJ RAČUNARSTVA na Sveučilištu u Mostaru

 

Doktorski studij računarstva organizira se u trajanju od šest (6) semestara.

Doktorski studij računarstva usko je povezan sa suvremenim znanstvenim spoznajama u znanstvenom području tehničkih znanosti, znanstveno polje računarstvo, znanstvenim granama: informacijski sustavi, obrada informacija, umjetna inteligencija, programsko inženjerstvo i arhitektura računalnih sustava.

Akademski stupanj koji se stječe završetkom studija:

Doktor znanosti (dr. sc.), ekvivalent Ph.D.

Školarina iznosi 2.200,00 KM po semestru.

Detaljnije informacije mogu se vidjeti ovdje.

 

Prijave se podnose poštom (preporučeno) ili osobno na adresu:

Sveučilište u Mostaru

Fakultet strojarstva, računarstva i elektrotehnike
Matice hrvatske bb
88 000 Mostar
uz naznaku: Za Natječaj za poslijediplomski doktorski studij

Rok prijave: 

Natječaj je otvoren trideset (30) dana od dana objavljivanja u Večernjem listu, web stranicama Sveučilišta u Mostaru i Fakulteta strojarstva, računarstva i elektrotehnike

prof. dr. sc. Zoran Tomić, v.r.
STUDENTSKI PROJEKTI

FSRacingTeam

Sveučilište u Mostaru
Fakultet strojarstva, računarstva i elektrotehnike
Matice hrvatske bb, 88000, Mostar
Bosna i Hercegovina


| e-mail: office@fsre.sum.ba
| Tel.: +387 (36) 337-001
| Faks: +387 (36) 337-012
| Facebook stranica