Izbor smjera na trećoj godini preddiplomskog studija strojarstva


Mole se studenti koji imaju uvjet za upis treće godine preddiplomskog studija strojarstva, a koji još nisu ispunili anketu za izbor smjera, da to učine najkasnije do četvrtka, 14.10.2021. godine u 20:00 sati.
Anketa se nalazi na SUMARUM-u, kreirana unutar predmeta pod nazivom "Izbor smjera" u kategoriji Studij strojarstva -> Preddiplomski studij -> 3. godina. Potrebno se upisati na predmet, pristupiti anketi i odabrati prvi i drugi izbor za smjer.
STUDENTSKI PROJEKTI

FSRacingTeam

Sveučilište u Mostaru
Fakultet strojarstva, računarstva i elektrotehnike
Matice hrvatske bb, 88000, Mostar
Bosna i Hercegovina


| e-mail: office@fsre.sum.ba
| Tel.: +387 (36) 337-001
| Faks: +387 (36) 337-012
| Facebook stranica