ICONST - INTERNATIONAL CONFERENCES ON SCIENCE AND TECHNOLOGY


Međunarodna konferencija znanosti i tehnologije INTERNATIONAL CONFERENCES ON SCIENCE AND TECHNOLOGY održat će se u Budvi u rujnu 2021. godine. Više informacija o konferenciji i načinu prijave dostupno je na web stranici konferencije www.iconst.org.
STUDENTSKI PROJEKTI

FSRacingTeam

Sveučilište u Mostaru
Fakultet strojarstva, računarstva i elektrotehnike
Matice hrvatske bb, 88000, Mostar
Bosna i Hercegovina


| e-mail: office@fsre.sum.ba
| Tel.: +387 (36) 337-001
| Faks: +387 (36) 337-012
| Facebook stranica