Erasmus+, Sveučilište u Zagrebu


U sklopu novih sredstava za Erasmus+ projekt Sveučilišta u Zagrebu odobrene su još 3 stipendije za studente Sveučilišta u Mostaru (sva tri ciklusa).

 

Studenti se mogu prijaviti za ljetni semestar 2017./18. ili za zimski 2018./19 na dolje navedene fakultete Sveučilišta u Zagrebu:

 

  1. Agronomski fakultet
  2. Šumarski fakultet
  3. Veterinarski fakultet
  4. Učiteljski fakultet
  5. Fakultet elektrotehnike i računarstva
  6. Filozofski fakultet (kroatistika, informacijske znanosti)

 

Prilikom prijave studenti moraju biti najmanje 2. godina preddiplomskog studija, rok za prijavu za ljetni semestar je 15.10.2017., a za zimski 15.03.2018. g.

Zainteresirani kandidati trebaju dostaviti sljedeću dokumentaciju:

-          Popunjen prijavni obrazac 

-          CV

-          Motivacijsko pismo (može na hrvatskom jeziku) i

-          prijepis ocjena o do sada položenim ispitima.

Također svi zainteresirani su dužni proučiti i u dogovoru s ECTS koordinatorom/ prodekanom svoje matične sastavnice usporediti studijske programe između matične i sastavnice Sveučilišta u Zagrebu i izabrati kolegije koje bi mogli slušati i polagati u Zagrebu, a koji bi se trebali priznati po završetku mobilnosti.  Na temelju navedenoga trebaju sklopiti Ugovor o učenju (Learning Agreement) i studenti su u obvezi upisati najmanje 20 ECTS bodova na sastavnici Sveučilišta u Zagrebu.

Za sva dodatna pitanja Ured za međunarodnu saradnju Sveučilišta u Mostaru stoji na raspolaganju.
STUDENTSKI PROJEKTI

FSRacingTeam

Sveučilište u Mostaru
Fakultet strojarstva, računarstva i elektrotehnike
Matice hrvatske bb, 88000, Mostar
Bosna i Hercegovina


| e-mail: office@fsre.sum.ba
| Tel.: +387 (36) 337-001
| Faks: +387 (36) 337-012
| Facebook stranica