Erasmus+ - studentska mobilnost- Sveučilište u Granadi (Španjolska)


Otvoren je natječaj Erasmus+ za mobilnost studenta Sveučilišta u Granadi za ljetni semestar 2018./2019. godine za sve tri studijska ciklusa.

Zainteresirani kandidati prilikom prijave trebaju voditi računa da ukoliko biraju kolegije koji se izvode samo na španjolskom jeziku potrebno je imati službeni certifikat o znanju španjolskoga jezika, međutim, ukoliko ga nemaju, imaju priliku polagati isti online na našem Sveučilištu (početkom 12. mjeseca) te ga trebaju steći prije odlaska na razmjenu. Ukoliko biraju kolegije koji se izvode na engleskom jeziku potrebno je imati službeni certifikat o znanju engleskog jezika osim studenta studija engleskog jezika koji nisu u obvezi dostaviti certifikat.

Zainteresirani kandidati trebaju do 8.11.2018. godine dostaviti e-mail-om na adresu rektorat-ms@sum.ba sljedeću dokumentaciju:

  1. popunjen aplikacijski obrazac 
  2. CV 
  3. motivacijsko pismo (engleski jezik)
  4. prijepis ocjena (hrvatski obvezno, engleski se može dostaviti naknadno ukoliko se student nominira)
  5. službeni certifikat o znanju engleskoga / španjolskoga jezika.

Za dodatne detalje kontaktirati Ured za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Mostaru.

Kontakt Ureda za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Mostaru:

Tel.: +387 36 446 348 

E-mail: rektorat-ms@sum.ba

Web: www.sum.ba
STUDENTSKI PROJEKTI

FSRacingTeam

Sveučilište u Mostaru
Fakultet strojarstva, računarstva i elektrotehnike
Matice hrvatske bb, 88000, Mostar
Bosna i Hercegovina


| e-mail: office@fsre.sum.ba
| Tel.: +387 (36) 337-001
| Faks: +387 (36) 337-012
| Facebook stranica