Erasmus+ International Credit Mobility, Granada


Otvoren je natječaj za dostavljanje prijava za 13. SWT Sveučilišta u Granadi, koji će se održati u razdoblju od 26. do 30. studenoga 2018.
Trening je planiran u dva tematska smjera, jedan se odnosi na međunarodnu suradnju: Erasmus+ KA107 program mobilnosti, a drugi na upravljanje i promoviranje međunarodnih projekata. Obje teme su fokusirane na administrativno osoblje koje svakodnevno obavlja ove poslove na svojim matičnim institucijama. Cijeli program treninga je financiran iz Erasmus+ KA107 programa sukladno programskim pravilima.
Preliminarni program treninga se može pronaći na sljedećem linku
http://internacional.ugr.es/pages/perfiles/pas/staff-training-week.

Ljubazno molimo zainteresirane kandidate da do 18.10.2018. dostave putem e-maila na adresu rektorat-ms@sum.ba sljedeću dokumentaciju:
1. CV
2. Motivacijsko pismo (engleski jezik)
3. Popunjen prijavni obrazac
4. Potvrdu o znanju engleskog jezika
5. Popunjen i potpisan ugovor od strane kandidata i matične institucije za
trening

Kriteriji za odabir kandidata mogu se preuzeti ovdje.
STUDENTSKI PROJEKTI

FSRacingTeam

Sveučilište u Mostaru
Fakultet strojarstva, računarstva i elektrotehnike
Matice hrvatske bb, 88000, Mostar
Bosna i Hercegovina


| e-mail: office@fsre.sum.ba
| Tel.: +387 (36) 337-001
| Faks: +387 (36) 337-012
| Facebook stranica