Edukacije iz područja digitalizacije za mala i srednja poduzeća iz sektora metala i plastike


Edukacija – Energetska efikasnost u proizvodnji

 

Fakultet strojarstva, računarstva i elektrotehnike Sveučilišta u Mostaru, u okviru projekta "Povećanje konkurentnosti mikro, malih i srednjih poduzeća digitalizacijom - IC SMED", kojeg sufinanciraju Europska unija i Savezna Republika Njemačka, pri Centru za digitalizaciju, nastavlja sa edukacijama iz područja digitalizacije za djelatnike ciljanih poduzeća i ciljne skupine projekta.

Tema edukativne radionice je Ergetska efikasnost u proizvodnji, a radionica će se održati u prostorijama Fakulteta strojarstva, računarstva i elektrotehnike na adresi Matice hrvatske bb.

Edukacija će se održati u ponedjeljak 12.07.2021. s početkom u 12:30 u prostorijama Fakulteta strojarstava, računarstva i elektrotehnike.

 

Zainteresirani se trebaju prijaviti na email: mirela.juric@fsre.sum.ba ili putem telefona 036 337 009. 

 

Projekt IC SMED se realizira u partnerstvu sa HERAG razvojnom Agencijom ŽZH i pet lokalnih poduzeća: MA-COM d.o.o. Stolac, Škutor d.o.o. Mostar, SIK d.o.o. Mostar, Weltplast  d.o.o. Posušje, TEM Mandeks d.o.o. Široki Brijeg.

Za više informacija o EU4Business projektu posjetite: www.eu4business.ba

Agenda edukacije
STUDENTSKI PROJEKTI

FSRacingTeam

Sveučilište u Mostaru
Fakultet strojarstva, računarstva i elektrotehnike
Matice hrvatske bb, 88000, Mostar
Bosna i Hercegovina


| e-mail: office@fsre.sum.ba
| Tel.: +387 (36) 337-001
| Faks: +387 (36) 337-012
| Facebook stranica