Dekanski ispitni rok - obavijest


Dekanski ispitni rok za akademsku 2016./2017. godinu održati će se u razdoblju od 27. do 29. rujna 2017. godine, prema sljedećem rasporedu.

Preddiplomski studij strojarstva:
1. godina – 27. rujna 2017. godine
2. godina – 28. rujna 2017. godine
3. godina – 29. rujna 2017. godine

Diplomski studij strojarstva:
1. godina – 28. rujna 2017. godine
2. godina – 29. rujna 2017. godine

Preddiplomski studij računarstva:
1. godina – 27. rujna 2017. godine
2. godina – 28. rujna 2017. godine
3. godina – 29. rujna 2017. godine

Diplomski studij računarstva:
1. godina – 28. rujna 2017. godine
2. godina – 29. rujna 2017. godine

Preddiplomski studij elektrotehnike:
1. godina – 27. rujna 2017. godine

Studenti ispite mogu prijaviti isključivo putem ISS-a, najkasnije do subote, 23. rujna 2017. godine u 16.00 sati, a studenti kojima je to četvrti ili veći broj izlaska na ispit, uplatnicu moraju donijeti na ispit.

Studenti koji nisu u ISS-u diplomskih studija ispit mogu prijaviti isključivo u prostorijama studentske referade, najkasnije do petka 22. rujna 2016. godine u 14.00 sati, a studenti kojima je to četvrti ili veći broj izlaska na ispit prilikom prijave moraju predočiti i uplatnicu za izlazak na ispit.

Točan termin ispita biti će objavljen nakon uvida u prijavljene ispite.
STUDENTSKI PROJEKTI

FSRacingTeam

Sveučilište u Mostaru
Fakultet strojarstva, računarstva i elektrotehnike
Matice hrvatske bb, 88000, Mostar
Bosna i Hercegovina


| e-mail: office@fsre.sum.ba
| Tel.: +387 (36) 337-001
| Faks: +387 (36) 337-012
| Facebook stranica