Arts in Education Conference - CIVAE 2021


Produžen je rok za slanje sažetaka za treću interdisciplinarnu i virtualnu konferenciju o umjetnosti u obrazovanju CIVAE 2021. Zainteresirani kandidati za objavu radova na istoj mogu svoje sažetke dostaviti do 28.6.2021., a više informacija o konferenciji može se pronaći na sljedećoj poveznici https://www.civae.org/.
STUDENTSKI PROJEKTI

FSRacingTeam

Sveučilište u Mostaru
Fakultet strojarstva, računarstva i elektrotehnike
Matice hrvatske bb, 88000, Mostar
Bosna i Hercegovina


| e-mail: office@fsre.sum.ba
| Tel.: +387 (36) 337-001
| Faks: +387 (36) 337-012
| Facebook stranica