NOVOSTI I OBJAVE

Obavijest o drugom razredbenom roku


Raspored kandidata za polaganje drugog roka razredbenog ispita može se pogledati ovdje.

Završne upute za polaganje razredbenog ispita mogu se pročitati ovdje.

Razredbeni ispit održat će se u četvrta...

Odluke o definiranju uvjeta upisa u više godine preddiplomskog i diplomskog studija


Odluke o definiranju uvjeta upisa u više godine preddiplomskog i diplomskog studija mogu se pogledati ovdje.

Odluka o krajnjem roku završetka preddiplomskog studija računarstva


Odluka o krajnjem roku završetka preddiplomskog studija računarstva po starom nastavnom planu i programu može se pogledati ovdje.

Komemoracija za mr. sc. Zvonimira Mišetića


Komemoracija za mr. sc. Zvonimira Mišetića, umirovljenog profesora Fakulteta strojarstva, računarstva i elektrotehnike održat će se u srijedu, 5. rujna 2018. godine u 11:00 sati na Fakultetu...

Stipendija Udruge Mate Mišetić


Na temelju članka 3.Pravilnika o dodjeli financijskih sredstava Udruge Mate Mišetić,Upravni odbor Udruge raspisuje 

N A T J E Č A J
za dodjelu stipendija
I. 
Natječaj se raspisuje za akademsku godinu...


STUDENTSKI PROJEKTI

FSRacingTeam

Sveučilište u Mostaru
Fakultet strojarstva, računarstva i elektrotehnike
Matice hrvatske bb, 88000, Mostar
Bosna i Hercegovina


| e-mail: office@fsre.sum.ba
| Tel.: +387 (36) 337-001
| Faks: +387 (36) 337-012
| Facebook stranica