NOVOSTI I OBJAVE

Natječaj za upis na doktorske studije na FSRE - produženje roka za prijavu


U skladu sa zaključkom Senata Sveučilišta u Mostaru ur. br. 01-420/20 od 16. siječnja 2020. godine, produžava se rok za prijam prijava na javni natječaj za upis na doktorski studij strojarstva na...

Natječaj Sveučilišta u Splitu za nastavno i nenastavno osoblje


Otvoren je natječaj Sveučilišta u Splitu za nastavno i nenastavno osoblje.

Zbog inicirane suradnje između PMF-a u Splitu i FPMOZ-a u Mostaru, prednost pri prijavi će imati zaposlenici Fakulteta...

Međunarodna ljetna škola na Sveučilištu u Mostaru


Sveučilište u Mostaru u suradnji s University of South-Eastern Norway i Univerzitetom "Džemal Bijedić" u Mostaru, organizira Međunarodnu ljetnu školu koja će se ove godine održati na Sveučilištu u...

Otvoren natječaj Sveučilišta primijenjenih znanosti u Nysi


Otvoren je natječaj Sveučilišta primijenjenih znanosti u Nysi, Poljska za jednotjednu razmjenu osoblja i to 2 stipendije za nastavnu i 2 stipendije za trening mobilnost u okviru Erasmus+ KA107...

Natječaj za mobilnost osoblja Sveučilišta u Mostaru


Otvoren je natječaj za stipendije za jednotjednu razmjenu osoblja Sveučilišta u Mostaru za nastavne i trening mobilnosti  u okviru Erasmus+ KA107 programa. Više informacija o vrsti mobilnosti te...


STUDENTSKI PROJEKTI

FSRacingTeam

Sveučilište u Mostaru
Fakultet strojarstva, računarstva i elektrotehnike
Matice hrvatske bb, 88000, Mostar
Bosna i Hercegovina


| e-mail: office@fsre.sum.ba
| Tel.: +387 (36) 337-001
| Faks: +387 (36) 337-012
| Facebook stranica