NOVOSTI I OBJAVE

Nastupno predavanje pristupnika dr. sc. Gorana Kujundžića


Dr. sc. Goran Kujundžić, pristupnik za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docenta na studiju elektrotehnike, područje: tehničke znanosti, znanstveno polje: elektrotehnika, grana: elektroenergetika,...

Nastupno predavanje pristupnika dr. sc. Alena Bernadića


Dr. sc. Alen Bernadić, pristupnik za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docenta na studiju elektrotehnike, područje: tehničke znanosti, znanstveno polje: elektrotehnika, grana: elektroenergetika, bez...

Edukacije na Fakultetu strojarstva, računarstva i elektrotehnike


Sveučilište u Mostaru, Fakultet strojarstva računarstva i elektrotehnike organizira edukacije iz područja Lean menadžmenta i 3D Modeliranja

 

Edukacije iz područja Lean menadžmenta

Osnovna postavka...

Stipendija Vlade Slovačke Republike


Vlada Slovačke Republike u okviru Nacionalnog programa stipendija Slovačke Republike otvorila je natječaj za ljetni semestar akademske godine 2019/2020 za potporu mobilnosti studenata, doktoranada,...

Stipendija Udruge Mate Mišetić


Na temelju članka 3. Pravilnika o dodjeli financijskih sredstava Udruge Mate Mišetić, Upravni odbor Udruge raspisuje Natječaj za dodjelu stipendija.

Natječaj se raspisuje za akademsku godinu...


STUDENTSKI PROJEKTI

FSRacingTeam

Sveučilište u Mostaru
Fakultet strojarstva, računarstva i elektrotehnike
Matice hrvatske bb, 88000, Mostar
Bosna i Hercegovina


| e-mail: office@fsre.sum.ba
| Tel.: +387 (36) 337-001
| Faks: +387 (36) 337-012
| Facebook stranica